Szczęśliwa liczba na dziś: wstrzymano

Ekonomiści na lekcji rekrutacji

W cyklu dwóch spotkań ekonomiści doświadczyli procesu rekrutacji. Pani Iwona Gierlińska Dyrektor Santander Bank Polska S.A. przesłała ofertę pracy, na którą uczniowie mieli bezpośrednio odpowiedzieć. Wśród dokumentów aplikacyjnych znalazły się CV i list motywacyjny Natalii, Renaty, Jędrzeja, Mikołaja i Eweliny. Gratulacje dla ambitnych. Szczegółowo został omówiony proces rekrutacji od strony praktyki oraz w przesłanych dokumentach Pani Dyrektor wskazała na elementy interesujące oraz te które jej zdaniem należy skorygować. Ekonomiści aplikujący do banku zostali zaproszeni na drugie spotkanie, na którym wykorzystana została najskuteczniejsza metoda rekrutacji tzn. Assessment Center. W czwartek 04.04 w siedzibie Banku Santander Pani Dyrektor i Pani Menadżer HR Karolina Sołtysiak przeprowadziły rekrutacje dzieląc uczestników projektu na rekrutowanych i rekrutujących. Feedback dla każdego okazał się interesujący.

Dziękujemy za możliwość lekcji w praktyce.Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!