Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Szczęśliwa liczba na dziś: 27

Technik programista

Specjalności 2019:

- IT administrator

- Webmaster & office manager

 

Czego uczymy w tym  zawodzie:

- Tworzenia i administrowania bazami danych

- Tworzenia stron i aplikacj internetowych

- Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji web

- Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych

- Projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

 

Egzaminy zdawane przez uczniów:

- INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

- INF.04. - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacjiCopyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!