Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Szczęśliwa liczba na dziś: 27

Technik rachunkowości

Specjalność 2019: biznes w sporcie

 

Czego uczymy w tym  zawodzie:

- prowadzenia rachunkowości,

- dokonywania rozliczeń finansowych,

- dokonywania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,

- sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdania finansowego,

- przechowywania dokumentacji księgowej,

- nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,

- wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.

 

Egzaminy zdawane przez uczniów:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowościCopyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!