Szczęśliwa liczba na dziś: 19

Praktyka absolwencka

Urząd Skarbowy w Śremie informuje, o możliwości odbycia odpłatnej praktyki absolwenckiej w terminie od 15.01.2019 r. do 15.04.2019 r.

Odpłatność za miesiąc odbywania praktyki ustalona została w wysokości 1.500 zł brutto za miesiąc odbywania praktyki.

Wszystkie chętne osoby, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 30 roku życia prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Skarbowym w Śremie:

tel. 61 28 11 135,

61 28 36 501, 

691 924 475Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!