Szczęśliwa liczba na dziś: 19

II Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

II Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie - wyniki I etapu
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie jest autorskim projektem realizowanym od wielu lat przez straże miejskie i gminne z województw pomorskiego i kujawsko - pomorskiego, a od 2 lat w Wielkopolsce. Przedsięwzięcie to skierowane jest do uczniów szkół średnich z terenu poszczególnych województw. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z poprawą poczucia bezpieczeństwa w ich środowiskach lokalnych.
W roku szkolnym 2018/ 2019 Straż Miejska Miasta Poznania, wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, organizuje II Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie. Najlepsi uczniowie, wyłonieni w drodze dwustopniowych eliminacji, zostaną zakwalifikowani do finału, w którym będą musieli wykazać się własną inicjatywą nie tylko proponując, ale przede wszystkim wdrażając w życie rozwiązania poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców swojej najbliższej okolicy. Możliwy zakres tematyczny wdrażanych rozwiązań jest bardzo szeroki - od inicjatyw na rzecz ochrony środowiska aż po poprawę bezpieczeństwa w komunikacji.
Nagroda główna: 3-letnie studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu o wartości blisko 15 000 zł
Do I etapu Olimpiady (11 grudnia) przystąpiło 18 uczniów i uczennic Ekonoma. Oto wykaz uczniów i uczennic zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady (10 stycznia 2019):
1. Rafał Janicki (4 LA)
2. Magdalena Maj (4 LA)
3. Jan Gabryel (4 LA)
4. Daria George (4 LA)
5. Bartosz Pelec (4 LA)
6. Adam Dobry(4 LA)
7. Piotr Wyzujak (4 LA)
8. Łukasz Zieliński (4 LA)
9. Tomasz Zieliński (4 LA)
10. Arkadiusz Nowaczyk (4 LA)
Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas II etapu Olimpiady! Trzymamy za Was kciuki!Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!