Szczęśliwa liczba na dziś: 15

komunikaty

„Zacną rzeczą jest uczyć się,

lecz jeszcze zacniejszą – nauczać"

M. Twain

 

Z okazji Jubileuszu 25–lecia

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom

 

Składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia Szkoły, za zaangażowanie i wytrwałą pracę na rzecz Uczniów, a także wkład wniesiony w kształtowanie wiedzy i systemu wartości młodych ludzi.

W tym szczególnym dniu, Wszystkim Państwu życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych zawodowych, edukacyjnych, jak i osobistych planów i zamierzeń, wielu sił twórczych oraz kreatywnej postawy wobec nowych wyzwań.

Rada Rodziców

 

KOMUNIKATY

 

Rada Rodziców życzy wszystkim rodzicom oraz uczniom w roku szkolnym 2019/2020 wiele radości, satysfakcji i zadowolenia ze współpracy i zachęca rodziców do włączenia się w działalność Rady. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub nowe pomysły do zrealizowania przez Radę Rodziców zapraszamy do współpracy.

 

1) Informujemy, że kolejne zebranie dotyczące organizacji „Studniówki” odbędzie się 9 października o godz. 18.00

 

2)  Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych Szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi 60,00 zł. Prosimy o wpłacanie składek na konto:

 

Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie

51 9084 0003 2102 0000 0425 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, której dotyczy wpłata.

 

Bardzo dziękujemy za wpłacone składki!

3) Informujemy, że Rada Rodziców wspiera udział uczniów w olimpiadach i konkursach poprzez m. in. możliwość dofinansowania kosztów dojazdu. Stosowne wnioski można pobierać w sekretariacie.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Laskowska

 Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!