Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Szczęśliwa liczba na dziś: 27

komunikaty

KOMUNIKATY

 

Rada Rodziców życzy wszystkim rodzicom oraz uczniom w roku szkolnym 2019/2020 wiele radości, satysfakcji i zadowolenia ze współpracy i zachęca rodziców do włączenia się w działalność Rady. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub nowe pomysły do zrealizowania przez Radę Rodziców zapraszamy do współpracy.

 

1) Informujemy, że kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 13 listopada po zebraniach szkolnych (18.00 -18.30). Serdecznie zapraszamy!

 

2)  Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych Szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi 60,00 zł. Prosimy o wpłacanie składek na konto:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie

51 9084 0003 2102 0000 0425 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, której dotyczy wpłata.

 

Bardzo dziękujemy za wpłacone składki!

3) Informujemy, że Rada Rodziców wspiera udział uczniów w olimpiadach i konkursach poprzez m. in. Możliwość dofinansowania kosztów dojazdu. Stosowne wnioski można pobierać w sekretariacie.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Laskowska

 Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!