Szczęśliwa liczba na dziś: wstrzymano

komunikaty

Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły, gronu nauczycielskiemu, rodzicom, wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom za okazaną pomoc, wielkie zaangażowanie i czas poświęcony na rzecz sprawnego i skutecznego funkcjonowania Rady Rodziców. W sposób szczególny dziękujemy rodzicom za wpłacone środki pieniężne na fundusz Rady, które pozwoliły choć po części dofinansować aktywność szkolną uczniów oraz uprzyjemnić im czas nauki w naszej szkole.

Rada Rodziców życzy wszystkim rodzicom oraz uczniom wiele radości, satysfakcji i zadowolenia ze współpracy z Radą i zachęca rodziców do włączenia się w działalność Rady

Komunikaty:

1) Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że Rada Rodziców posiada rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat na fundusz Rady. Dane rachunku w kontaktach.

W przypadku dokonywania wpłat składek, w polu formularza Tytułem należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

2) Informujemy, że Rada Rodziców wspiera udział uczniów w olimpiadach i konkursach poprzez m.in. możliwość dofinansowania kosztów dojazdu. Stosowne wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły.

3) Informujemy, że do szkół została rozesłana informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły oraz podczas imprez szkolnych, wycieczek krajowych, itp. Link do tego pisma znajduje się w sekcji Załączniki (pod logiem szkoły).

4) W dniu 02.04.2019 r. odbyło się czwarte, ostatnie z planowanych zebranie Rady Rodziców. Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki na fundusz Rady na rok szkolny 2019/2020 oraz omówiono bieżące i planowane przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem Rady.

Gościem zebrania był Pan Dyrektor Piotr Karliński, który przedstawił Radzie zagadnienia wynikające z działalności szkoły.

Dziękuję Rodzicom za uczestnictwo.

 

Z uwagi na to, że było to ostatnie, zaplanowane zebranie Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym pragnę Dyrekcji Szkoły, Gronu Nauczycielskiemu, Rodzicom, Pracownikom Szkoły oraz wszystkim Uczniom serdecznie podziękować za moją czteroletnią współpracę z Państwem jako Przewodniczący Rady Rodziców. Ten czas spędzony z Wami ubogacił mnie w nowe, pozytywne doświadczenia, które z pewnością najwspanialej zaowocują w mym życiu.

Życzę Państwu samych radości i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękuję.

Maciej DobryCopyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!