Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Szczęśliwa liczba na dziś: 27

Technik Spedytor

Specjalność 2019:

Transport samochodowy

 

Czego uczymy w tym zawodzie:

- Prowadzenie przedsiębiorstwa spedycyjnego w gospodarce rynkowej

- Organizowanie procesów transportowych

- Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej

- Monitorowanie realizacji procesów transportowych

- Prowadzenie działań handlowych w przedsiębiorstwie spedycyjnym

- Posługiwanie się językiem angielskim w logistyce i spedycji

- Transport samochodowy

 

Egzaminy zdawane przez uczniów:

AU. 31 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów



Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!