Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Szczęśliwa liczba na dziś: 23

Kierunki kształcenia 2019

Absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/20 proponujemy kształcenie w klasach:

technik informatyk (specjalności: IT administrator, webmaster & office manager)

technik logistyk (specjalności: logistyka wojskowości, logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, logistyka w sporcie)

technik ekonomista (specjalność: biznes w sporcie)

technik handlowiec (specjalności: e - handel i marketing w sieci, manager sportu)

technik spedytor (specjalność: transport samochodowy)

technik programista (specjalności: IT administrator, webmaster & office manager) - nowość!

technik rachunkowości (specjalność: biznes w sporcie) - nowość!

sprzedawca - (specjalność: sprzedawca dekorator) - Szkoła branżowa I stopnia

magazynier - logistyk  - Szkoła branżowa I stopnia


Nasza oferta dla dorosłych to:

Liceum Ogólnokształcące - nauka bezpłatnie, tryb zaoczny

Szkoła Policealna:
- Technik Rachunkowości

- Technik Administracji

Kursy Kwalifikacyjne w zawodzie - (szczegółowe informacje)

- Technik Ekonomista

- Technik Rachunkowości

- Technik Informatyk

- Technik Handlowiec

- Technik Logistyk

- Technik Spedytor

 

 

 Copyright © 2019 | www.zse-srem.pl | All Rights Reserved!