LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA

2017-08-23 17:48:19 zse

Treść wpisu


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego uczestniczy w projekcie: "LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA" zaproponowanym przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Z EKONOMIKA w projekcie uczestniczą 24 osoby z III klas logistycznych.

Projekt ma na celu:

  • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik logistyk poprzez rozwinięcie kompetencji zawodowych w trakcie realizacji dodatkowych działań dydaktycznych, w tym staży, we współpracy z przedsiębiorstwami, co poprawi zdolność do zdobycia zatrudnienia w branży logistycznej. 
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli nauczających w zawodzie technik logistyk 
  • doposażenie pracowni kształcenia zawodowego 
Planowane efekty projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 5 zadań projektu:
  1. 150-godzinne staże w firmach z woj. wielkopolskiego 
  2. 1-dniowe spotkania praktyczne w firmach oraz warsztatach w WSL dla uczniów oraz 4 konferencje Logmeeting wlkp z udziałem prelegentów z firm 
  3. zawody Najlepsi Logistycy wlkp i certyfikację ELA na poziomie CANDIDATE JUNIOR LOGISTICIAN 
  4. 4 dwudniowe (dwa na rok) panele dyskusyjno-problemowe dla nauczycieli 
  5. pakiet specjalistycznych pomocy dydaktycznych umożliwiający realizację zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy branży logistycznej.


Komentarze


Niestety, jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu. Bądź pierwszy!