komunikaty

2018-11-14 23:19:24 ZSE

Treść wpisu


Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły, gronu nauczycielskiemu, rodzicom, wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom za okazaną pomoc, wielkie zaangażowanie i czas poświęcony na rzecz sprawnego i skutecznego funkcjonowania Rady Rodziców. W sposób szczególny dziękujemy rodzicom za wpłacone środki pieniężne na fundusz Rady, które pozwoliły choć po części dofinansować aktywność szkolną uczniów oraz uprzyjemnić im czas nauki w naszej szkole.

Rada Rodziców życzy wszystkim rodzicom oraz uczniom wiele radości, satysfakcji i zadowolenia ze współpracy z Radą i zachęca rodziców do włączenia się w działalność Rady

Komunikaty:

1) Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że Rada Rodziców posiada rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat na fundusz Rady. Dane rachunku w kontaktach.

W przypadku dokonywania wpłat składek, w polu formularza Tytułem należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

2) Informujemy, że Rada Rodziców wspiera udział uczniów w olimpiadach i konkursach poprzez m.in. możliwość dofinansowania kosztów dojazdu. Stosowne wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły.

3) Informujemy, że do szkół została rozesłana informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły oraz podczas imprez szkolnych, wycieczek krajowych, itp. Link do tego pisma znajduje się w sekcji Załączniki (pod logiem szkoły).

4) W dniu 13.11.2018 r. odbyło się drugie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców.  Na zebraniu omówiono bieżące sprawy funkcjonowania Rady i szkoły.

Gościem zebrania był Pan Dyrektor Piotr Karliński, który przedstawił Radzie obecne i zaplanowane  przedsięwzięcia związane z działalnością uczelni.

Dziękuję Rodzicom za uczestnictwo.

5) Najbliższe zebranie Rady Rodziców zaplanowano na 10.01.2019 r. Godzina i numer sali zostaną podane w późniejszym terminie.


Komentarze


Niestety, jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu. Bądź pierwszy!