Technik Ekonomista

2019-01-14 23:33:46 ZSE

Treść wpisu


Specjalność 2019: biznes w sporcie


Czego uczymy w tym  zawodzie:

- Przygotowanie ekonomiczno - prawne do prowadzenia działalności

- Prowadzenie działalności w organizacji

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce organizacyjnej

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie analizy finansowej

- Posługiwanie się językiem angielskim w prowadzeniu działalności gospodarczej


Egzaminy zdawane przez uczniów:

AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 - Prowadzenie rachunkowości


Komentarze


Niestety, jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu. Bądź pierwszy!